Regulamin

Regulamin ma na celu zapewnienie,  że na wzajem się cenimy i traktujemy jak ludzie odpowiedzialni

 

  • Lekcje angielskiego przez internet odbywają się za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype, innego komunikatora po uprzednim uzgodnieniu lub przez telefon (na terenie Polski oraz pewnych krajów unii europejskiej).
  • Naukę można zacząć w każdym momencie, czyli przez cały rok.
  • Przed podjęciem decyzji o korzystaniu z oferty nauki języka angielskiego studentowi/studentce przysługuje darmowa, półgodzinna lekcja próbna.
  • Jedna lekcja trwa 60 minut. Za wyjątkiem lekcji próbnej, która trwa 30 minut i jest darmowa.
  • Na życzenie studenta/studentki wystawiana jest faktura, który jest wysyłana na podany przez studenta/studentkę adres e-mail.
  • Płatności za lekcje należy dokonywać najpóźniej na dwa dni przed lekcjami.
  • Student/studentka może odwołać lekcję za pomocą e-maila, telefonu lub komunikatora. W przypadku odwołania lekcji, musi to nastąpić na co najmniej 24 godziny przed ustaloną godziną zajęć, wówczas strony ustalają termin kolejnego spotkania. Jeśli student/studentka nie uprzedzając nie weźmie udziału w zajęciach oraz nie odwoła jej w wymienionym terminie, lekcję uważa się za odbytą. W przypadku częstego odwoływania zajęć następuje rozwiązanie umowy prowadzenia nauki.
  • W przypadku gdyby lekcja nie odbyła się z winy nauczyciela, studentowi lub studentce przysługuje dodatkowa, darmowa godzina. 
  • Student/studentka zgadza się na otrzymywanie na podany adres e-mail materiałów niezbędnych do nauczania. Student nie może rozpowszechniać, kopiować, rozsyłać, reprodukować materiałów przesłanych przez nauczyciela w całości i w części bez pisemnej zgody.
  • Podjęcie nauki jest wyrazem akceptacji niniejszego regulaminu.