Angielskie Czasy, Gramatyka

The Past Simple Tense- Czas Przeszły Prosty Dokonany

angielski online
angielski przez internet
angielski przez skype
angielski dla dorosłych

 

Przykłady:

I bought a car. Kupiłem samochód.

She didn’t see him. Ona nie widziała go.

Did you buy a new car? Czy kupiłeś nowy samochód?

Didn’t they call you yesterday? Czy oni nie zadzwonili do ciebie wczoraj?

Were you at home? Czy byłeś w domu?

She wasn’t at home. Ona nie była w domu.

Można powiedzieć, że ten czas jest bardzo podobny do czasu Present Simple jednakże czas Past Simple odnosi się do przeszłości czyli coś zostało zrobione, kupione itd.

W tym czasie używamy czasownika pomocniczego „did” dla wszystkich osób ale to nie wszystko. W przypadku kiedy chcemy powiedzieć, że ktoś był albo, że oni byli użyjemy innych czasowników pomocniczych tzn. „Was” oraz „Were”, ale zróbmy to po kolei.

angielski online
angielski przez internet
angielski przez skype
angielski dla dorosłych

 

Struktura czasu Past Simple na przykładach

Zdania twierdzące:

I bought a car. Kupiłem samochód.
She called me last month. Ona zadzwoniła do mnie w zeszłym miesiącu.
She spoke to him. Ona rozmawiała z nim.

Pytania

Did you buy a car? Czy kupiłaś samochód?
Did she call you last week? Czy ona zadzwoniła do ciebie w zeszłym tygodniu?
Did they sell their house? Czy oni sprzedali ich dom?

Zdania przeczące

She didn’t buy a car. Ona nie kupiła samochodu.
They didn’t sell their house. Oni nie sprzedali ich domu.
I didn’t call her. Nie  zadzwoniłem do niej.

Pytania przeczące

Didn’t she buy a car? Czy ona nie kupiła samochodu?
Didn’t she call you last week? Czy ona nie zadzwoniła do ciebie w zeszłym tygodniu?
Didn’t we pay them? Czy nie zapłaciliśmy im?

 

Zauważ, że w czasie past simple, kiedy tworzymy zdanie twierdzące, prawie zawsze używamy drugiej formy czasownika. Weźmy dla przykładu czasownik pisać oraz jego trzy formy:

write, wrote, written
I wrote a letter. Napisałem list.

W takim zdaniu zazwyczaj używamy drugiej formy czasownika. Piszę zazwyczaj, ponieważ czasami możemy spotkać się z użyciem czasownika pomocniczego „did” w zdaniu twierdzącym ( tak jak to jest w przypadku czasu teraźniejszego prostego –present simple ) aby wzmocnić znaczenie następnego czasownika , który wtedy przyjmuje formę bezokolicznika czyli jest w tzw. pierwszej formie.

 Przykład:

I did write a letter.  Naprawdę napisałem list.
She did tell him the truth. Ona naprawdę powiedziała mu prawdę.
She did love him. Ona naprawdę kochała go.

Uważaj jednak na zdanie w stylu:

I did it. Zrobiłem to.

Tutaj czasownik „did” jest użyty jako zwykły czasownik (robić)  a nie jako wzmocnienie następnego czasownika, którego oczywiście w tym zdaniu nie ma.

angielski online
angielski przez internet
angielski przez skype
angielski dla dorosłych

W czasie  Past Simple jeżeli chcesz wyrazić formę być to używamy operatorów „was” dla „I, he, she  , it”  oraz operator „were” dla pozostałych osób czyli „you, we, they”. Są jednak pewne wyjątki, jednak to zagadnienie jest już dla zaawansowanych użytkowników języka angielskiego. W tym miejscu nie warto ich podawać aby nie zaciemniać obrazu.

Przykłady zdań z formą być:

I was at home. Byłem w domu.

I was not at home. = I wasn’t at home.  Nie byłem w domu.

wasn’t = was not

Was I at home? Czy byłem w domu?

Was I not at home?= Wasn’t I at home? Czy nie byłem w domu?

He was at home. On był w domu.
He wasn’t at home. On nie był w domu.
Was he at home? Czy on był w domu?
Wasn’t he at home? Czy nie było go w domu?

 

Teraz użyjemy formy być  w postaci „were” dla liczby mnogiej oraz dla “you”. Piszę dla „you” ponieważ tłumaczymy to słowo na „ty” oraz „wy”.

Przykłady:

You were at home. Byłeś w domu. Byliście w domu.
You were not at home.= You weren’t at home. Nie byłeś w domu. Nie byłaś w  domu. Nie byliście w domu.
Were you at home? Czy byłeś w domu? Czy byłaś w domu? Czy byliście w domu?
Were you not at home?= Weren’t you at home? Czy nie byłeś w domu? Czy nie byłaś w domu? Czy nie byliście w domu?

Użycie czasu Past Simple

 • Tego czasu używamy kiedy mówimy o zaczętej oraz ukończonej w przeszłości czynności np.

I called her at 7 am. Zadzwoniłem do nie o 7 rano.
Did you visit her last week? Czy odwiedziłeś ją w zeszłym tygodniu?
I  didn’t hear about it when I was at work. Nie słyszałem o tym kiedy byłem w pracy.

 • Kiedy mówimy o pewnej serii wydarzeń, jednym po drugim np.

I finished work and went to you. Skończyłem pracę I pojechałem do ciebie.
She won the competition, gave a few interviews and called me. Ona wygrała zawody, udzieliła kilku wywiadów i zadzwoniła do mnie.

 • Kiedy mówimy, że coś trwało w przeszłości np.

I lived in Germany for two years. Mieszkałem w Niemczech przez dwa lata.
She talked to me for 40 minutes. Ona rozmawiała ze mną przez 40 minut.

angielski online
angielski przez internet
angielski przez skype
angielski dla dorosłych

 

W czasie Past Simple często używamy następujących określeń:

 • yesterday – wczoraj
 • the day before yesterday -przedwczoraj
 • two days ago – dwa dni temu
 • three weeks ago- trzy tygodnie temu
 • five months ago – pięć miesięcy temu
 • six years ago – sześć lat temu
 • last Monday –w zeszły poniedziałek
 • last night – zeszłej nocy
 • in 2015 – w 2015 (roku)
 • on June 27 – 27 czerwca
 • during my party – podczas mojej imprezy

Dodatkowo warto wiedzieć, że w języku angielskim mamy dwie podstawowe grupy czasowników tzn. czasowniki nieregularne np.

write , wrote, written – pisać
speak, spoke, spoken – mówić
buy, bought, bought – kupić
sell, sold,  sold – sprzedawać,

 których należy nauczyć się na pamięć i znać je perfekcyjnie, ponieważ wiele z nich to podstawowe słowa, które są używane w codziennym życiu. Jeżeli chcesz mówić bardziej płynnie, to to jest konieczne. Zresztą wyobraź sobie sytuację, kiedy ktoś chce się wypowiedzieć i ma problem ze znajomością podstawowych czasowników. Taka rozmowa może stać się bardzo nudna, ponieważ za każdym  razem czekasz  na niego aż znajdzie jakieś totalnie podstawowe słowo, nie mówiąc już o sytuacji kiedy  będzie chciał utworzyć zdanie bardziej złożone, po prostu masakra. Musisz znać czasowniki nieregularne tak jakbyś strzelał z karabinu maszynowego, bo wtedy będziesz miał trochę więcej czasu na to aby utworzyć zdania bardziej złożone i jednocześnie nie uśpić swojego rozmówcy.

angielski online
angielski przez internet
angielski przez skype
angielski dla dorosłych

 

Jeżeli chodzi natomiast  o czasowniki regularne np.

work, worked, worked, – pracować
talk, talked, talked, – rozmawiać
walk, walked, walked – spacerować
 to sprawa wydaje się bardzo prosta, ponieważ zazwyczaj do czasownika w formie podstawowej dodajemy tylko litery „ed”, jednak nie zawsze tak jest dlatego warto znać pewne reguły tworzenia takich czasowników.

Jeżeli natomiast czasownik w formie podstawowej kończy się na literę „e”, dodajemy tylko literę „d” np.
like – liked –liked  -lubić
agree-agreed-agreed – zgodzić się

Jeżeli czasownik kończy się na literę „y” po spółgłosce, to usuwamy literę „y” i dodajemy końcówkę „ied” np.
study-studied, studied
cry-cried-cried

Natomiast jeżeli czasownik kończy się na literę „y” ale poprzedza ją samogłoska, to wtedy dodajemy końcówkę „ed”, tak jak w słowie play-played-played

Jeżeli czasownik kończy się spółgłoskę i poprzedza ją samogłoska oraz  akcent pada na ostatnią sylabę (wyższa szkoła jazdy) to wtedy podwajamy ostatnią literę czyli spółgłoskę i dodajemy końcówkę „ed” np.

refer-referred-referred
stop-stopped-stopped
commit-committed-committed
admit-admitted-admitted

Jeżeli czasownik kończy się na “L” to również podwajamy tą literę, jednakże robi się tak w brytyjskiej odmianie angielskiego. Amerykanie zazwyczaj nie robią tego czyli zostawiają tylko jedną literę „L” i dodają końcówkę „ed”.

Przykład:

travel –travelled-travelled    brytyjska odmiana
travel-traveled-traveled  amerykańska odmiana

angielski online
angielski przez internet
angielski przez skype
angielski dla dorosłych

 

Zapisz się na próbną, darmową lekcję  angielskiego i zobacz ile możesz skorzystać. Wejdź w zakładkę kontakt i wyślij do mnie e-mail. Pewnie się boisz, take jak wiele osób, które nigdy dotąd nie uczyły się języka angielskiego przez internet, jednak zapewniam Cię, że niczym nie ryzykujesz, ponieważ lekcja próbna jest całkowicie darmowa, dzięki czemu możesz przekonać się jak to wszystko działa oraz jak szybko możesz uczyć się języka angielskiego, mając świadomość, że do niczego nie jesteś zobowiązana i nic cię nie ogranicza.
Spróbuj, co Ci szkodzi. Możesz tylko zyskać.

Tagged , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *