Angielskie Czasy, Gramatyka

The Present Simple Tense – Czas Teraźniejszy Prosty

Angielskie czasy gramatyczne

Angielski online

Angielski przez internet

Angielski przez skype

The Present Simple Tense – Czas teraźniejszy prosty

Zacznijmy od kilku przykładów:

I speak English. Mówię po angielsku.

Do you speak English? Czy mówisz po angielsku.

She speaks English. Ona mówi po angielsku.

Does she speak English? Czy ona mówi po angielsku?

Na początku warto zauważyć, że pewne zasady co do konstrukcji zdań w tym czasie nie zawsze są takie same, tzn. trochę inaczej wygląda struktura tego czasu dla  „I”, „You”, „We”, „You”, „They” czyli dla Ja, Ty,  My, Wy, Oni, One, a inaczej dla trzeciej osoby liczby pojedynczej czyli dla „He”, „She”, „It” – On, Ona, To, Ono. Ten czas może wydawać się trochę trudny, jednak kiedy poznasz  reguły, które nim rządzą okaże się, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Oczywiście najlepiej jest pokazać wszystko na przykładach.

Budowa czasu Present Simple wygląda w sposób następujący:

I love you. Kocham cię. (Zdanie twierdzące)

I don’t love you. Nie kocham cię. (Zdanie przeczące)

don’t = do not  czyli możemy poprzednie zdanie zapisać:

I do not love you. Ja nie kocham cię.

Do I love you? Czy kocham cię? (Pytanie)

Don’t I love you? Czy nie kocham cię? (Pytanie przeczące).

Jeżeli natomiast chcemy rozłożyć na części „don’t” czyli zlepek dwóch słów „do” oraz „not” w pytaniu przeczącym, to robimy to w sposób następujący:

Do I not love you? Czy nie kocham cię? Czyli zmienia się trochę kolejność słów w zdaniu.

Zobacz więcej przykładów:  

Don’t you know him? Czy nie znasz go?  Do you not know him? Czy nie znasz go?

Don’t they speak German? Czy oni nie mówią po niemiecku? Do they not speak German? Czy oni nie mówią po niemiecku?

 

Zauważ, że używamy czasownika pomocniczego „do”, czasem zwanego operatorem czasu, aby tworzyć przeczenia oraz pytania ale nie tylko.

I like you. Lubię cię (Zdanie twierdzące)

I don’t like you. Nie lubię cię. (Zdanie przeczące)

Do I like you ? Czy cię lubię? (Pytanie)

Don’t I like you? Czy cię nie lubię? ( Pytanie przeczące)

You work. Ty pracujesz. (Zdanie twierdzące)

You don’t work. (Ty nie pracujesz). (Zdanie przeczące)

Do you work? Czy ty pracujesz? (Pytanie)

Don’t you work? Czy nie pracujesz? (Pytanie przeczące)

 

We know them. Znamy ich. (Zdanie twierdzące)

We don’t know them. Nie znamy ich. (Zdanie przeczące)

Do we know them? Czy znamy ich? (Pytanie)

Don’t we know them? Czy nie znamy ich ? (Pytanie przeczące)

 

They work. Oni pracują. (Zdanie twierdzące)

They don’t work. Oni nie pracują. (Zdanie przeczące)

Do they work? Czy oni pracują ? (Pytanie)

Don’t they work? Czy oni nie pracują? (Pytanie przeczące)

 

Czasownik pomocniczy „do” możemy również użyć w zdaniu twierdzącym, kiedy chcemy wzmocnić znaczenie następnego czasownika, tak jak gdyby zastępował on słowo „naprawdę”.  Spójrz  na przykłady:

I do like you. Ja naprawdę cię lubię.

I do love you. Ja naprawdę cię kocham.

Robimy tak, kiedy właśnie chcemy wzmocnić znaczenie następnego czasownika, jednak nie jest to najbardziej typowa forma zdania. Typowe zdanie twierdzące nie posiada czasownika pomocniczego „do”. Czyli wygląda ono jak niżej:

I like you.  Lubię cię.

I love you. Kocham cię.

I work.  Pracuję.

You work. Ty pracujesz.

We work. My pracujemy.

They work. Oni pracują.

Uważaj jednak na pułapkę w takich zdaniach jak:

I do it. Robię to.

You do it. Ty robisz to.

We do it. My robimy to.

They do it. Oni robią to.

Tutaj czasownik „do” nie jest czasownikiem pomocniczym, wzmacniającym znaczenie innego czasownika,to jest jedyny czasownik w tych zdaniach i zachowuje on swoje pierwotne znaczenie w postaci słowa „robić”.

 

Angielski online

Angielski przez internet

Angielski przez skype

Angielski dla dorosłych

Czas Present Simple dla trzeciej osoby liczby pojedynczej

Dla trzeciej osoby liczby pojedynczej (On, Ona, Ono, To) ten czas wygląda trochę inaczej a mianowicie zamiast czasownika pomocniczego „do” wykorzystujemy czasownik „does”. Co więcej, zazwyczaj w zdaniu twierdzącym dodajemy literkę „s” lub litery „es” do czasownika głównego, czyli tego który nadaje zdaniu znaczenie, jednak nie zawsze dodajemy te litery. Spójrz na przykłady:

She loves you. Ona kocha cię. (zdanie twierdzące)

She doesn’t love you. Ona nie kocha cię. (zdanie przeczące)

Does she love you? Czy ona kocha cię? (Pytanie)

Doesn’t she love you? Czy ona nie kocha cię? (Pytanie przeczące)

Zauważ proszę, że nie tylko zmieniliśmy czasownik  „do” na „does” ale oprócz tego w zdaniu twierdzącym w którym nie ma czasownika pomocniczego „does”, do czasownika „love” dodaliśmy my literkę „s”.  Więcej przykładów:

She speaks English. Ona mówi po angielsku.

She swims very fast. Ona pływa bardzo szybko.

He likes me. On lubi mnie.

It works very well. To działa bardzo dobrze.

She never speaks a lot. Ona nigdy  nie mówi dużo.  W tym zdaniu również do czasownika „speak” dodajemy „s”, mimo że jest to zdanie przeczące ale nie ma w nim czasownika pomocniczego „ does”  lub „doesn’t” w związku z tym jesteśmy zobowiązani właśnie dodać tą literkę „s”. Oczywiście robimy to tylko dla trzeciej osoby liczby pojedynczej czyli dla „He”, „She”, „It”. Pamiętaj również, że gdy w zdaniu stosujemy czasowniki pomocnicze „does” lub „doesn’t” to do czasowników głównych, czyli tych które nadają zdaniu znaczenia, nie dodajemy liter „s” lub „es”.

Dodatkowo warto wiedzieć, że do czasowników, które kończą się na lierki: z,s,sh, ch,o  dodajemy literki „es”. Spójrz na przykłady:

She watches TV. Ona ogląda telewizję.

He goes to school every day. On  chodzi do szkoły codziennie.

The tie matches your shirt. Krawat pasuje ci do koszuli.

Ponadto, jeżeli czasownik kończy się na literę „y” a poprzedza ją spółgłoska np. t, d, k, g, itd., to opuszcza się literę „y” a w jej miejsce wstawiamy „ies”.  

Przykłady: She cries. Ona płacze.  Natomiast  I cry. Ja płaczę.

She studies. Ona studiuje. Natomiast I study. Ja studiuję.

Jeżeli jednak czasownik kończy się na literę „y” ale poprzedza go samogłoska np. a, e , i ,u,  – to  do czasownika dodajemy tylko samą literę „s”.

Zobacz na przykład: She plays. Ona gra. Natomiast: I play. Ja gram.

She pays. Ona płaci. Natomiast : I pay. Ja  płacę.

W trzeciej osobie liczby pojedynczej również możemy zastosować wzmocnienie czasownika głównego w zdaniu twierdzącym poprzez dodanie operatora czyli czasownika pomocniczego „does” . 

Przykłady: She does love you. Ona naprawdę kocha cię.

He does like you. On naprawdę lubi cię.

Jednak uważaj na następujące zdania:

She does it. Ona robi to. 

He does  it. On robi to..

W poprzednich dwóch zdaniach czasownik „does” jest  czasownikiem głównym, a nie czasownikiem wzmacniającym znaczenie innego czasownika. Po prostu w tych zdaniach nie ma już innego czasownika, więc czasownik „does” zachowuje swoje podstawowe znaczenie czyli „robić”.

Więcej przykładów użycia czasu Present Simple dla różnych osób:

She dances very well. Ona tańczy bardzo dobrze.

I dance very well. Ja tańcze bardzo dobrze.

He dances very well. On tańczy bardzo dobrze.

We dance very well. My tańczymy bardzo dobrze.

They dance very well. One tańczą bardzo dobrze.

Do you dance well? Czy dobrze tańczysz?

Does she dance well? Czy ona tańczy dobrze?

He doesn’t dance well. On nie tańczy dobrze.

I don’t dance well. Ja nie tańczę dobrze.

Doesn’t he dance very well? Czy on nie tańczy bardzo dobrze?

Don’t you dance very well? Czy nie tańczysz bardzo dobrze?

W tym czasie bardzo często wykorzystujemy przysłówki częstotliwości aby przekazać jak często ktoś coś robi np.

 Always- zawsze

Never – nigdy

Usually –zazwyczaj

Often- często

Rarely- rzadko

Seldom -rzadko

Sometimes – czasami

Przysłówki te dodajemy zaraz po czasowniku pomocniczym ale przed czasownikiem głównym:

I always think about you. Zawsze myślę o tobie.

She never buys expensive clothes. Ona nigdy nie kupuje drogich ubrań.

He rarely comes to me. On rzadko przychodzi do mnie.

He sometimes calls me but I never answer the phone. On czasami dzwonie do mnie ale ja nigdy nie odbieram telefonu.

W czasie Present Simple bardzo często wykorzystujemy takie określenia czasu jak: every day – codziennie

Every month – co miesiąc

Every year – co rok.

Every five minutes – co 5 minut

Every three days. Co trzy dni

Every second day. Co drugi dzień

Each day. Każdego dnia

Przykłady:

She comes to me every day. Ona przychodzi do mnie codziennie.

They call me every second day.  Oni dzwonią do mnie co drugi dzień.

Zauważ, że te określenia czasu dajemy na końcu zdania.

Użycie czasu Present Simple

 • Pamiętaj ,że czasu Present Simple używamy przede wszystkim kiedy mówimy o pewnych regularnościach, stałych sytuacjach, nawykach. Można powiedzieć, że jest to wizytówka tego czasu.

Przykłady:

She comes to me on Fridays. Ona  przychodzi do mnie w piątki. (powtarzalność)

She always looks beautiful. Ona zawsze wygląda pięknie. (czyjaś cecha)

Adam watches TV  all day. Adam ogląda telewizję cały dzień. (zwyczaj, nie chodzi tutaj o dzisiejszy dzień)
Ewa often meets with her friends after work. Ewa często spotyka się z jej przyjaciółmi po pracy.

 

 • Kiedy mówimy o uniwersalnych prawdach, faktach, generalizacjach
  Przydkłady:
  London is the capital city of England. Stolicą Anglii jest Londyn.
  Dogs don’t eat frogs. Psy nie jedzą żab.
  Water boils at 100 degrees Celcius. Woda gotuje się w 100 stopniach Celsjusza.
  Cats don’t speak Polish. Koty nie mówią po polsku.
  Giraffes are bigger than people. Żyrafy są większe niż ludzie.

 

 • Kiedy mówimy o pewnych stanach:
  She likes me. Ona mnie lubi.
  He loves her. On kocha ją.
  We hate rain. Nienawidzimy deszczu.
  They like watching TV. One lubią oglądać telewizję.

 

 • Harmonogramy pewnych imprez, rozkłady jazdy, rzeczy które mają pewny harmonogram a my nie mamy wpływu na to, czyli ten czas również jest używany do wyrażenia pewnej przyszłości, jednak tylko w pewnym ograniczonym kontekście:
  The meeting starts at 2pm. To spotkanie zaczyna się o 2 po południu.
  The train leaves at 6am. Ten pociąg odjeżdża o  6 rano.
  The course starts in May. Ten kurs zaczyna się w maju.
  When does the plane take off? Kiedy odlatuje ten samolot?
  Next Monday she turns fifty. W następny poniedziałek ona kończy 50 lat.

 

 • Instrukcje, narracje w teatrze, komentarze sportowe:
  Adam passes the ball to Peter. Adam podaje piłkę Piotrowi.
  It works when the light is on. To działa kiedy światło jest włączone.
  He approaches her and smiles. On podchodzi do niej i uśmiecha się.

 

Zapisz się na próbną, darmową lekcję  angielskiego i zobacz ile możesz skorzystać. Wejdź w zakładkę kontakt i wyślij do mnie e-mail. Pewnie się boisz, take jak wiele osób, które nigdy dotąd nie uczyły się języka angielskiego przez internet, jednak zapewniam Cię, że niczym nie ryzykujesz, ponieważ lekcja próbna jest całkowicie darmowa, dzięki czemu możesz przekonać się jak to wszystko działa oraz jak szybko możesz uczyć się języka angielskiego, mając świadomość, że do niczego nie jesteś zobowiązana i nic cię nie ogranicza.
Spróbuj, co Ci szkodzi. Możesz tylko zyskać.

 

Angielski przez internet

Angielski przez skype

Angielski online

Angielski dla dorosłych

 

 

Tagged , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *