Angielskie Czasy, Gramatyka

The Present Continuous Tense – Czas Teraźniejszy Ciągły

Angielskie czasy gramatyczne

Angielski online

Angielski przez Skype

Angielski przez internet

 

The Present Continuous Tense – Czas teraźniejszy Ciągły

Zacznijmy od przykładów:

She is sleeping. Ona śpi.

I am talking to you.  Mówię do ciebie.

She is reading a book. Ona czyta książkę.

Are they playing? Czy oni bawią się?

Is she going with us? Czy ona idzie z nami?

 

Wizytówką tego czasu jest to, że używamy go wtedy, kiedy coś dzieje się właśnie teraz albo miej więcej teraz  oraz dla zaplanowanej przyszłości, jednak to nie wszystko, później zobaczysz więcej możliwości użycia tego czasu. W tym czasie gramatycznym używamy trzy czasowniki pomocnicze w postaci „am” dla „I”, „are” dla „you, we, they” oraz „is” dla „he, she, it”. Co więcej, jak zaraz zobaczysz to na przykładach, nie tłumaczymy tych czasowników pomocniczych w jakiś specjalny sposób. Teraz spójrz jak budujemy ten czas:

Zdania twierdzące

I am reading a book. Czytam książkę. ( Ja jestem czytaniem książki)

I am drinking water now. Piję wodę teraz. (Jestem piciem wody teraz)

You are working too much today. Zbyt dużo pracujesz dzisiaj. (Jesteś pracujący zbyt dużo dzisiaj)

She is talking about her new job. Ona mówi o swojej nowej pracy. (Ona jest mówiąca o swojej pracy)

Pytania:

Am I reading a book? Czy czytam książkę?

Am I drinking water now? Czy piję wodę teraz?

Are you working too much today? Czy pracujesz zbyt dużo dzisiaj?

Is she talking about her new job? Czy ona mówi o swojej nowej pracy?

 

Zdanie przeczące

I am not reading a book. Nie czytam książki.

I am not drinking water now. Nie piję wody teraz.

You are not working too much today. Nie pracujesz zbyt dużo dzisiaj.

She is not talking about her new job. Ona nie mówi o swojej nowej pracy.

Pytania Przeczące:

Am I not reading a book? Czy nie czytam książki?

Am I not drinking water now? Czy nie piję wody teraz?

Are you not working too much today? Czy nie pracujesz zbyt dużo dzisiaj?

Is she not talking about her new job? Czy ona nie mówi o swojej nowej pracy?

W tym czasie często używamy skrótów czasowników pomocniczych.

Przykłady:

I’m speaking to her. Rozmawiam z nią.

She’s listening to you. Ona słucha cię.

They’re working very hard today. Oni bardzo ciężko pracują dzisiaj.

She isn’t working right now. Ona nie pracuje w tej chwili.

She’s not working right now. Ona nie pracuje w tej chwili.

We aren’t resting. Nie odpoczywamy.

We’re not resting. Nie odpoczywamy.

Isn’t he talking about you? Czy on nie mówi o tobie?

Aren’t we talking about the same? Czy nie mówimy o tym samym?

Jak pewnie zauważyłeś w tym czasie do czasownika głównego czyli tego który nadaje zdaniu sens, dodajemy końcówkę „ing”, jednak to w jaki sposób dodajemy tą końcówkę rządzi się swoimi zasadami,  które będą omówione w następnym wpisie na moim blogu.

Angielski przez internet

Angielski online

Angielski przez skype

Użycie czasu teraźniejszego ciągłego –Present Continuous

 • Czynności dziejące się teraz lub mniej więcej teraz czyli rozłożone w czasie.
  She’s sleeping now. Ona śpi teraz.

  They are talking. Oni rozmawiają.
  Is she reading? Czy ona czyta?
  He’s painting his apartment. On maluje swoje mieszkanie.
  They’re studying for their exam this week. Oni uczą się na swój egzamin w tym tygodniu.
  We’re building a new house. Budujemy nowy dom.
 • Dla wyrażenia przyszłości
  I’m going to work by bike tomorrow. Jutro jadę do pracy rowerem.
  Are you going with her next week? Czy jedziesz z nią w przyszłym tygodniu?
  Isn’t she going to the USA next year? Czy ona nie jedzie do USA w następnym roku?
  What are you doing on Saturday evening? Co robisz w sobotę wieczorem?
   
 • Dla wyrażenia pewnych trendów
  The world is changing.
  Świat się zmienia.
  She’s growing very fast. Ona rośnie bardzo szybko.
  You’re earning more and more. Zarabiasz coraz więcej.
   
 • Dla wyrażenia irytacji. Zwróć uwagę na to, że mimo tego, że używamy słowa „always”, używamy właśnie tego czasu, a nie Present Simple, ponieważ wyrażamy tutaj irytację, zdenerwowanie, a do tego służy właśnie czas Present Continuous.
  She’s always speaking too much. Ona zawsze mówi zbyt dużo.

  You’re always thinking about her. Zawsze myślisz o niej.
  They are always complaining. Oni zawsze narzekają.

Uwaga: pewnych czasowników nie używamy w czasie Present Continuous a jeżeli jest to możliwe, to często inaczej tłumaczymy takie zdania.

np.

love – kochać
like- lubieć
dislike – nie lubić
hate – nienawidzić

Kiedy chcemy użyć tych czasowników, często nazywanymi czasownikami stanu, zazwyczaj użyjemy czasu Present Simple np.

I like you. Lubię cię.
She hates the job. Ona nie cierpi tej pracy.

Jednak czasami sprawy nie wyglądają tak prosto, ponieważ są pewne wyjątki, kiedy jednak można użyć czasu Present Continuous  ale to już jest temat dla zaawansowanych studentów. Tutaj ze względu na to, aby nie zaciemnić obrazu, nie będzie mowy o tym.

Następna grupa czasowników z którymi trzeba uważać to czasowniki określające nasze zmysły, ponieważ posiadają one różne znaczenie.

Np.
I’m smelling. Wącham.
I smell. Czuję. ( sensie zapachu)
I’m tasting it. Próbuję to. (jakieś jedzenie)
It tastes well. To dobrze smakuje. (jakieś jedzenie)
I hear you. Słyszę cię.
hearing – słuch, przesłuchanie (w sądzie)
I see you. Widzę cię.
I’m seeing you tomorrow. Widzimy się jutro. ( w sensie – spotykamy się jutro).

 

 

 

 

Zapisz się na próbną, darmową lekcję  angielskiego i zobacz ile możesz skorzystać. Wejdź w zakładkę kontakt i wyślij do mnie e-mail. Pewnie się boisz, tak jak wiele osób, które nigdy dotąd nie uczyły się języka angielskiego przez internet, jednak zapewniam Cię, że niczym nie ryzykujesz, ponieważ lekcja próbna jest całkowicie darmowa, dzięki czemu możesz przekonać się jak to wszystko działa oraz jak szybko możesz uczyć się języka angielskiego, mając świadomość, że do niczego nie jesteś zobowiązana i nic cię nie ogranicza.
Spróbuj, co Ci szkodzi. Możesz tylko zyskać.

 

Angielski przez internet

Angielski przez skype

Angielski online

Angielski dla dorosłych

 

 

Tagged , , , , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *